Konnad ja maod

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45-60 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Muuseumitunnis tutvustatakse lastele küsimuste, arutelude ja mängude abil eesti kahepaikseid ja roomajaid.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  lasteaias

 • Hind: 110 € väljaspool Tallinnat asuvatele lasteaedadele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel.

Elu mullas

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Mis on muld ja kes seal elavad? Uurime mulda mikroskoobi all. Räägime mutist ja tema varjatud elust.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Kes on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kuidas ennast kaitseb ja varjab? Kes elavad ja töötavad koos, kes eelistavad üksindust? 

Imelised linnud

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eesti lindude elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Lapsi suunatakse kaasa mõtlema, küsimusi esitama ja ise vastuseid leidma.

Eesti metsloomad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Tutvustame lastele Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid - kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida sööb. 

Mida puu meile jutustab

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Räägime erinevatest Eesti okas- ja lehtpuudest ja püüame neid ära tunda lehtede ning viljade järgi.

Sipelgate ja mesilaste töökas elu

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Räägime ühiseluliste putukate eluringist ja igapäevastest toimetustest.

Muutused looduses

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Räägime muutustest looma- ja taimeriigis erinevatel aastaaegadel.

Kodud loomariigis

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Milleks meile pesa vaja on ja kes seda ehitab? Millest seda ehitatakse ja kuhu? 

Kas dinosaurused olid päriselt olemas?

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Programmi tellimiseks kirjuta @email

Kas minna rappa või sohu?

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Uurime, mis asi on turvas, kuidas ta tekib ja kust seda saadakse. Milliseid taimi ja loomi võime kohata madalsoos, milliseid rabas?

Loomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel.

Nahkhiirte salajane elu

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30 - 45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Õppeprogrammis uurime nahkhiirte salapärast elu ja leiame vastused paljudele küsimustele.

Praktiline tund: taimsed ja loomsed rakud ning koed

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Tunnis õpime ning tuletame meelde preparaatide valmistamist ja kasutame ka valmispreparaate.

Paleobioloogia ja -ökoloogia

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Muuseumitunnis arutame, miks see nii on, ja uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad.

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 3 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Muuseumitund "Ajatelg" on 10.-12. klassi õpilastele mõeldud loominguline grupitöö, kus osalejad peavad etteantud vahendite abil looma mõõtkavas ajatelje.

Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
 • Tunni kestus:

  45+45 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Koolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda.

Praktiline tund: loomsed rakud ja koed

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass

Loomsed rakud ja koed. Valmispreparaadid põhilistest kudede rühmadest: side-, lihas-, närvi- ja kattekoest.

Praktiline tund: sammal ja samblik

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 5 €
 • Tunni kestus:

  ca 60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Terve tunni saavad õpilased ise uurida samblaid ja samblikke.

Praktiline tund: seened ja samblikud

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Osa preparaatidest on valmispreparaadid, osa valmistavad õpilased ise.

Praktiline tund: taimsed rakud ja koed

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Kattekude, õhulõhed, plastiidid (kromo- ja kloroplastid). Lehiksambla või tähtsambla leht.

Selgrootutest Eestis - lülijalgsed ja limused

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  ca 60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma.

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  kool

 • Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
 • Tunni kestus:

  45+45 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit.

Kivimite ja mineraalide maailm

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet.

Praktiline tund: algloomad ja preparaatide valmistamine

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Õpime ja harjutame preparaadi valmistamist sibula kattekoest ja tärkliseteradest kartulis.

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid.

Praktiline tund: kivimid ja maavarad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  ca 60 min

 • Tunnid sobivad: 6. klass

Tore, kui on võimalik ise kivimeid uurida! Abiks on tööjuhend ja mikroskoop, samuti klassikaaslased - töö toimub kümnes rühmas.

Eesti elukooslused

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45-60 min

 • Tunnid sobivad: 6. klass

Püsiekspositsiooni põhjal tutvume kooslustega: tingimused, taimed, loomad (selgrootud ja selgroogsed), toiduahelad. 

Muld. Elu mullas

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. 

Virtuaaltund: avastusretk sohu

 • Asukoht:

  Zoom keskkond

 • Hind: Õpilane: 3 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Virtuaaltunnis tutvume soos liikumise põhimõtetega, et soode salapäraseid maastikke oleks võimalik avastada ka väljaspool laudteed.

Praktiline tund: rakk ja ainuraksed

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslik õppeprogramm suunab õpilasi väärtustama elurikkust ning mõistma, kuidas mõjutab inimtegevus elupaikade mitmekesisust.

Elu areng Maal

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud.

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 3 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45-50 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. 

Liik. Kooslused. Toiduahelad. Toiduvõrgustik.

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: õpilane: 5 € grupis kuni 25 õpilast / virtuaalreaalsuse filmi vaatamine: 2 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 3. klass

Liikide, koosluste, toiduahelate ja -võrgustike muuseumitund on loodud teemade kordamiseks ja kinnistamiseks: uurime erinevaid kooslusi, seal elavad organisme, nende seotust üksteisega ning koostame ka toiduahela.

Seente mitmekesisus ja nende osa looduses

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: õpilane: 5 € / virtuaalreaalsuse filmi vaatamine: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 3. klass

Kui öelda sõna seen, siis ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – keegi selline, kel on jalg ja kübar.

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 150 € väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  45 + 45 min

 • Tunnid sobivad: 3. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened) ja käsitletakse ka keskkonnahoidu.

Huvitav taimeriik

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 2 € / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass

Meie rikkalikku taimeriiki tutvustavas tunnis räägime lähemalt puudest, põõsastest ja rohttaimedest.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tutvume Eestis elavate putukatega ning räägime putukatest üldiselt - millised nad välja näevad, kus ja kuidas elavad ning mida söövad, kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti tuleb juttu nende aasta- ja eluringist ning kasust või kahjust inimesele.

Praktiline tund: tutvumine mikroskoobitööga

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 5 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass, 3. klass

Muuseumitunni keskmes on mikroskoobitööga tutvumine. Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist, valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) ja kartulist (tärkliseterad) ja katsetame värvimist joodilahusega.

Metsloomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on.

Kes olid dinosaurused?

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass

Kes dinosaurused olid ja kus nad elasid? Mida nad sõid? Aga kuidas nad oma lapsi kasvatasid ja omavahel läbi said? Kaua nad Maal elasid ja miks välja surid? Kas mõni nende järeltulijatest elab ka tänapäeval?

Pargitund

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45-60 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Pargitunnis õpime tundma meie tavalisemaid puid nende võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Räägime ka sellest, millist elu pargis näeb ning kuidas seda märgata.

Sood

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega.

Hirmus armsad nahkhiired

 • Asukoht:

  ajutine näitus "Hirmus armas nahkhiir"

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 5 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri?

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  Teie koolis kohapeal

 • Hind: 110 € väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  60 minutit

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel.