Kuuejalgsete maailmas nelja putukaseltsi näitel

Asukoht:

Eesti Loodusmuuseum

Hind: 7.-9. klass: 6 € / Saatjad (kuni 2): 0 €
Tunni kestus:

60 min

Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Murakamärgis tähistab läbimõeldud programmiÕppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest. Programmis tutvustatakse õpilastele interaktiivses vormis näitevahendite abil putukate mitmekesisust Eesti looduses ning nende kohastumusi elukeskkonnaga. Lisaks antakse ülevaade putukate osast looduses ja inimtegevuses. Stereomikroskoobi abil võrreldakse 4 seltsi esindajaid välistunnuste alusel ning lähemalt uuritakse suiste ehituse seoseid toitumisviisiga.

Loe programmi kohta rohkem SIIT.

 

Programmi tellimiseks eesti keeles klikka siia: tellin programmi Kuuejalgsete maailmas nelja putukaseltsi näitel

Programmi tellimiseks vene keeles klikka siia: tellin programmi Мир шестиногих на примере четырёх отрядов насекомых

 

Enne muuseumikülastust tutvu ka palun meie kodukorraga >>>