Seenedetektiiv 2024

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a

 • Hind: 2.-3. klass: 7 € / 1. klass: 5 € / Saatja (lasteaed 3, kool 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  30 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Pakume seenenäituse iseseisva külastuse rikastamiseks töölehte „Seenedetektiiv“, mis on mõeldud 1. -3. klassile. Töölehed saadame digitaalselt oma külastuse registreerinud ja huvi avaldanud gruppidele. Palume töölehed ise välja printida.

Iseseisev grupitöö “Seente mitmekesisus”

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Lai 29a

 • Hind: 7.-12. klass: 7 € / Saatja: 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Iseseisev grupitöö „Seente mitmekesisus“ on mõeldud lahendamiseks seenenäituse alal peatelgist paremale jääva müüri juures. Klass jagada kaheksaks grupiks ning iga grupp lahendab töölehe ühe samblasaarekese juures, uurides vaid seal olevaid seeni.

Seente salaelu

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Lasteaed ja 1. klass: 5 € / Tasuta saatjad (lasteaed 3, kool kuni 2): 0 € / 2.-3. klass: 7 €
 • Tunni kestus:

  40 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Õppeprogrammis saame teada, kes või mis on seen ning milliseid seeni võime metsast leida. Lisaks arutame, miks meeldib seentele metsas kasvada ja kus me neid veel kohata võime.

Seeneseiklus

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Lasteaed ja 1. klass: 5 € / Tasuta saatjad (lasteaed 3, kool kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  35 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass

Õppeprogrammis tutvume seente põneva ja mitmekesise maailmaga. Kordame üle, millistest osadest seened koosnevad ning kas kõik seened on ühesugused.

Seente kuningriik

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Õpilane al 2. klass: 7 € / Tasuta saatjad (lasteaed 3, kool kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Õppeprogrammis tutvume seente põneva ja mitmekesise maailmaga. Tunni alustuseks vaatame kui palju me oma igapäeva elus seentega kokku puutume.

Seened laboris

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 7.-9. klass: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Programm on mõeldud kolmandale kooliastmele tutvustamaks seeneriigi erinevaid hõimkondi. Uurime mikroskoobi abil kandseente rakulist ehitust, eoseid ja erinevaid hallitusseeni.

Muuseum tuleb külla! Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  1,5 tundi

 • Tunnid sobivad: 6. klass, 7. klass, 8. klass

Koolis läbiviidav kliimamuutusi käsitlev programm, mis on suunatud 4.-8. klassi õpilastele. Töötoas teeme tutvust kliimamuutuste keerukusega õppides tundma erinevaid põhjus-tagajärg seoseid.

Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Õpilane al 2. klass: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  1,5 tundi

 • Tunnid sobivad: 6. klass, 7. klass, 8. klass

4.-8. klassi õpilastele suunatud töötuba, milles tehakse tutvust kliimamuutuste keerukusega, õppides tundma erinevaid põhjus-tagajärg seoseid.

Muuseum tuleb külla! Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  ettevõttes

 • Hind: 400 € (väljaspool Tallinna asuvatele asutustele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  3 h

 • Tunnid sobivad: Täiskasvanud

Teie ettevõttes või asutuses läbiviidav kliimahariduslik programm, mis on üles ehitatud IPCC raportitele.

Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 16 inimest: 272 €
 • Tunni kestus:

  3 h

 • Tunnid sobivad: Täiskasvanud

Loodusmuuseum pakub IPCC raportite põhjal koostatud kliimahariduslikku töötuba ettevõtetele ja teistele asutustele.

Muuseum tuleb külla! Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 300 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  3 tundi

 • Tunnid sobivad: Täiskasvanud, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Koolis läbiviidav kliimamuutusi käsitlev programm, mis on suunatud 9.-12. klassi õpilastele ja õppivatele täiskasvanutele.

Kliimamuutuste mõistmisest tegudeni

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 16 inimest: 192 €
 • Tunni kestus:

  3 h

 • Tunnid sobivad: Täiskasvanud, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Kliimamuutusi käsitlev muuseumitund, mis on suunatud 9.-12. klassi õpilastele ja õppivatele täiskasvanutele. Õpime kliimamuutustega kaasnevaid looduslikke ja sotsiaalseid protsesse mõistma ning võimestame teineteist lahenduste suunas samme astuma.

Maailmaruumist Eesti loodusesse ja tagasi

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 4.-6. klassi õpilased: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  90 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass

Tegemist on Eesti Loodusmuuseumi ja Rakett 69 Teadusstuudio koostööprogrammiga, mis koosneb kahest eraldi programmist.

Maailmaruumist Eesti loodusesse ja tagasi

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 1. klassi õpilased: 5 € / 2.-3. klassi õpilased: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tegemist on Eesti Loodusmuuseumi ja Rakett 69 Teadusstuudio koostööprogrammiga, mis koosneb kahest eraldi programmist.

Kus on linna(s) loodus?

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 8.-12. klass õpilased: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  75 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Õuesõppe programm, mida tehakse linnalooduse näituse “Puudega linn” raames.

Aasta staarid looduses

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Õppeprogrammi keskmes on igal aastal erinevatest rühmadest valitavad Eesti looduse esindajad, kelleks võivad olla nii sageli looduses kohatavad kui ka väga haruldased ja kaitset vajavad liigid.

Kuuejalgsete maailmas nelja putukaseltsi näitel

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: 7.-9. klass: 7 € / Saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Õppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest.

Samblikute ja sammaltaimede salapärases maailmas

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum

 • Hind: Lasteaed ja 1. klass: 5 € / 2.-3. klass: 7 € / Saatjad (lasteaed kuni 3 ja kool kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tunnis tutvume samblike ja sammaldega. Uurime, mis nad on ja kuidas neil vahet teha. Tundi on kombineeritud erinevad õppimisviisid, läbi mille omandavad lapsed teadmisi ka samblike ning sammalde olulisuse kohta.

Minu, sinu ja ka tema roll linnalooduses

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Täiskasvanu: 10 € / 9.–12. klassi õpilane: 7 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  90 min

 • Tunnid sobivad: Täiskasvanud, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse linnalooduse teemalist näitust “Puudega linn” ja arutatakse linnalooduse olulisuse üle.

Puudega või puudeta linn?

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Lastead ja 1. klass: 5 € / Alates 2. klassist: 7 € / Saatjad: 0 € (Lasteaia gruppidel 3 saatjat tasuta; kooligruppidel 2 saatjat tasuta)
 • Tunni kestus:

  Lasteaia- ja 1.-3. klassi lastele 45 minutit; 4.–8. klassi lastele 60 minutit. 

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse linnalooduse teemalist näitust “Puudega linn” ja arutletakse linnalooduse olulisuse üle.

Rannikuvaatlused

 • Asukoht:

  Pirita tee 1, 10127 Tallinn

 • Hind: 1. klassi õpilane: 5 € / Alates 2. klassist: 7 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  I ja II kooliaste: 30-40 min, III kooliaste: 45-55 min, IV kooliaste 60-75 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Tunnis tehakse erinevaid vaatlusi ja mõõtmisi seotud asukoha, ilma, vee soolsuse, taimede, loomade ja inimmõjuga. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: kevadel 15.-19.04. 

Õuesõppe tund - linnuvaatlus läbi kliimamuutuste

 • Asukoht:

  Pirita tee 1, 10127 Tallinn

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  75 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Tunni keskmes on linnuvaatlused läbi kliimamuutuste, kus käsitletakse kliimamuutustega seotud aspekte läbi erinevate linnuliikide. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: kevadel 15.-19.04.2024.

Õuesõppe tund - linnuvaatlus ning linnuränne

 • Asukoht:

  Pirita tee 1, 10127 Tallinn

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  55 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tunni keskmes on lisaks linnuvaatlusele linnuränne, mis hõlmab nii rändlindude kui paigalindude võrdlust kui ka tööd rändekaardiga. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: kevadel 15.-19.04.2024.

Õuesõppe tund - linnuvaatlus ning lindude tervis

 • Asukoht:

  Pirita tee 1, 10127 Tallinn

 • Hind: Lastead ja 1. klass: 5 € / 2.-3. klass: 7 € / Saatja: 0 € Lasteaedade puhul kuni 3, koolide puhul kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  30-40 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tunni keskmes on linnuvaatlus ja lindude tervis, mis hõlmab lindude haigusi, lindude toitumist ja seda, kuidas linnud hügieeni hoiavad. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: kevadel 15.-19.04.2024.

Seente salaelu

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseumi metsasaal

 • Hind: Lastead ja 1. klass: 5 € / 2.-3. klass: 7 € / Saatjad: 0 € (Lasteaiad kuni 3, koolid kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  35 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Õppeprogrammis saame teada, kes või mis on seen ning milliseid seeni võime metsast leida. Lisaks arutame, miks meeldib seentele metsas kasvada ja kus me neid veel kohata võime. 

Õuesõppe tund - Kõigi meeltega linnalooduses

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 5 € / Õpilane, al. 2.klassist: 7 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min 

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tutvume loodusega linnas kasutades meie erinevaid meeli. Arutame tunni jooksul, millised taime- ja loomariigi esindajad linnas elavad ning kuidas neid märgata.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  lasteaias

 • Hind: 150 € (väljaspool Tallinna asuvatele lasteaedadele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 5 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Kes on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kuidas ennast kaitseb ja varjab? Kes elavad ja töötavad koos, kes eelistavad üksindust? 

Imelised linnud

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 5 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eesti lindude elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Lapsi suunatakse kaasa mõtlema, küsimusi esitama ja ise vastuseid leidma.

Loomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 5 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  35 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel.

Paleobioloogia ja -ökoloogia

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Muuseumitunnis arutame, miks see nii on, ja uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad.

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 0 € Programm on tasuta, kui on ostetud muuseumipilet / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Muuseumitund "Ajatelg" on 10.-12. klassi õpilastele mõeldud loominguline grupitöö, kus osalejad peavad etteantud vahendite abil looma mõõtkavas ajatelje.

Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  90 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Koolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda.

Selgrootutest Eestis - lülijalgsed ja limused

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma.

Kivimite ja mineraalide maailm

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet.

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  1h 15 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid.

Muld. Elu mullas

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. 

Praktiline tund: rakk ja ainuraksed

 • Asukoht:

  Muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslik õppeprogramm suunab õpilasi väärtustama elurikkust ning mõistma, kuidas mõjutab inimtegevus elupaikade mitmekesisust.

Elu areng Maal

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Õpilane: 7 € / Tasuta saatjad (kuni 2): 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud.

Praktiline tund: tutvumine mikroskoobitööga

 • Asukoht:

  Muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 7 € / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  50 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass, 3. klass

Muuseumitunni keskmes on mikroskoobitööga tutvumine. Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist, valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) või kartulist (tärkliseterad) ja katsetame värvimist joodilahusega.

Metsloomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 5 € / Õpilane, al. 2.klassist: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

"Metsloomade aasta" on põnev õppeprogramm, mis viib õpilased Eesti Loodusmuuseumi metsasaali, avades ukse loomade põnevasse maailma.

Pargitund

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 5 € / Õpilane, al. 2.klassist: 7 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

 

Sood

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane, al. 5.klassist: 7 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  Teie koolis kohapeal

 • Hind: 150 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  60 minutit

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel.