Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

Asukoht:

koolis

Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
Tunni kestus:

45+45 min

Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Murakamärgis tähistab läbimõeldud programmiKoolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda. Saadakse lähemalt tuttavaks Läänemeres elavate liikide ja nende omavaheliste seoste ja tasakaaluga ning uuritakse, kuidas inimene oma tegevusega seda kõike mõjutab. Lisaks käsitletakse teemasid nagu võõrliigid, mikroplast, soolsus, mikroelustik ning Läänemere areng ja elustik. 

90-minutilise õppeprogrammi jooksul läbivad õpilased rühmades valiku kaheksast tegevuspunktist. Tunni lõpetab kokkuvõttev arutelu.

Programmide tellimine @email