4. Eelista mahetoitu ja kasuta ka ise toidu kasvatamisel vähem väetisi

Sellega aitad hoida Läänemerd puhtamana. Põllumajandusest merre jõudvad fosfor ja lämmastik on Läänemere ühed suuremad reostajad.

Läänemere suurimaks mureks on eutrofeerumine ehk liigsete, peamiselt põllumajandusest pärit lämmastiku ja fosfori ühendite leidumine merevees. Selle tagajärjel saavad ülekaalu üksikud vetikaliigid ning kogu vee-elustik lämbub.

Ookeanidel, meredel ja kõikidel teistel veekogudel on väga oluline roll inimeste tekitatud heitmete ümbertöötamisel. Veekogu on justkui filter, mis võtab vastu liigse fosfori ja lämmastiku ning annab vastu hapniku ja elurikkuse. Paraku oleme tänaseks veekogude taluvuspiire ületamas – nendesse on kogunenud liiga palju fosforit ja lämmastikku, mida veekogud ei suuda enam tõhusalt ümber töödelda.

Liigse fosfori ja lämmastiku aitaks Läänemerest eemaldada söödava rannakarbi kasvatamine. Karbi kasvandused ei pea suured olema ning selle rajamist võiksid korraldada rannakogukonnad.

Mahetoitu pakkuvad kohad leiad Maheklubist.