Aasta sammal - sulgjas õhik

Neckera pennata

Sulgjas õhik on lihtsasti märgatav sammal: ta kasvab lehtpuu tüvedel sageli just silmakõrgusel, ka on laineliste lehtedega lamedad kaarduvad samblataimed teistest liikidest hõlpsalt eristatavad.

Sulgjas õhik kasvab vanades loodusmetsades. Kui leiad sulgja õhiku, tasub hoolega ümbrust uurida – tõenäoliselt oled sattunud vääriselupaika, kus elab mitmeid põlismetsadele omaseid ohustatud ning haruldasi taime-, looma- ja seeneliike.

Sulgjas õhik on looduskaitse all. Praegu kohtab teda Eestis veel suhteliselt sageli, kuid vanade metsade lageraie tõttu jääb sulgjale õhikule sobivaid elupaiku aina vähemaks. Kui kaovad põlised metsad, ei ole meil enam ka sulgjat õhikut.

Samblauurijad on katsetanud sulgja õhiku ümberasustamist – rõõm on tõdeda, et vanade haabade koorepragudesse surutud samblatutid läksid enamjaolt kasvama.

Image
Aasta sammal 2022 on sulgjas õhik. Foto: Kai Vellak