14 Mai 2024

Elurikka aia konkurss „Elus on ilus“

Eesti Loodusmuuseum otsib terve suve läbi kestva kampaania raames kõige elurikkamat aeda! Kas sinu aed on selline, kus on mõeldud nii putukatele kui vihmaussidele, siilidele kui tolmeldajatele? Kas sina oled aednik, kes oskab hinnata elurikkust igas rohukõrres ja puuoksas, mullakamaras ja nektaritilgas? Kui jah, siis ootame sind osalema „Elus on ilus“ elurikka aia konkursil! Osaleda saavad Tallinna või Tallinna lähiümbruse aiaomanikud. Aiafotod palume saata meile hiljemalt 30. juuniks aadressil @email, paberpildid Lai 29a, Tallinn. Lisa kindlasti ka kaaskiri (maksimaalselt 1A4), kus oma aianduspõhimõtetest ja elurikkuse toetamisest räägid. Ära unusta lisada aadressi ja kontaktandmeid. Lõppvooru pääsenud aedu külastab žürii ja võitjad kuulutame välja augusti lõpus. Auhinnad panevad välja Eesti Loodusmuuseum, Hortes ja Nordic Botanical. 

Aiakonkursi „Elus on ilus“ reglement 

„Elus on ilus“ on avalik konkurss Tallinna ja Tallinna lähiümbruse aiaomanikele, mille käigus hinnatakse aedu, lähtudes elurikkuse, esteetilisuse, ökonoomsuse ja funktsionaalsuse printsiipidest. Tunnustamist leiab iga osavõtja; parimad pälvivad auhinnad Eesti Loodusmuuseumilt, Horteselt ja Nordic Botanicalilt. 

Korraldaja: Eesti Loodusmuuseum 

Eesmärgid: arendada elurikkust toetavat aiakultuuri Eestis ning jäädvustada seda sõnas ja pildis; tunnustada parimaid ning jagada avalikkusele head eeskuju ja kogemusi. 

Kategooriad, korraldus ja auhinnad: 

 • Konkursi põhikategooria on elurikas aed, kuid žürii on vaba andma ka eripreemiaid huvitavate lahenduste, mesilassõbralikkuse vmt alusel. 

 • Žürii valib kõigi osavõtjate hulgast fotode ja kaaskirjade põhjal välja finalistid. Iga finaali arvatud aeda külastavad žürii esindajad ja professionaalne fotograaf. Külaskäigust teavitatakse peret ette ja lepitakse kokku sobiv aeg; selle jooksul soovitakse kohtuda aiaomanikuga ning pildistatakse aeda. 

 • Pärast finalistide külastusi valib žürii ühise arutelu käigus auhinnasaajad. 

 • Auhinnad antakse üle Eesti Loodusmuuseumis Tallinnas sügisel toimuval pidulikul üritusel, kuhu on kutsutud kõik konkursil osalejad ja sponsorite esindajad. Kõigile osalejatele saadetakse aegsasti kirjalik kutse, kus on kirjas vastuvõtu täpne aeg. 

 • Kõik osalejad pälvivad tunnustava kingituse; kõik finalistid pälvivad lisaks diplomi ning finalistipreemia. 

Žürii koosseis: 
Eesti Loodusmuuseumi eksperdid, toetajate esindajad, väliseksperdid. 

Osavõtureeglid 

 • Osavõtjateks arvatakse kõik, kes on hiljemalt 30. juuniks saatnud Eesti Loodusmuuseumile kas posti teel või digitaalselt sooviavalduse osaleda võistlusel „Elus on ilus“, lisades sellele kontaktandmetega varustatud kaaskirja ning fotod (kuni 10) oma aia üldilmest. 

 • Juhul, kui kodu või aia esitab konkursile soovitaja, mitte omanik ise, arvatakse see osavõtjaks üksnes omaniku nõusolekul. 

 
„Elus on ilus“ osalemiseks sooviavalduse esitamine tähendab nõustumist alltoodud tingimustega: 

 • Kõiki finaliste kajastatakse Eesti Loodusmuuseumi kanalites. Et teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest, võivad finaliste kokkuleppel „Elus on ilus“ korraldajaga kajastada ka muud meediakanalid (trüki- ja veebimeedia, raadio ja televisioon). 

 • Eesmärgiga teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest kaasneb auhinna vastuvõtmisega kohustus kooskõlas korraldajaga suhelda meediakanalite esindajatega ja vajadusel võimaldada elurikka aia kajastamine ka muudes meediakanalites (trüki- ja veebimeedia, raadio, televisioon).   

 • Konkursil auhinnad välja pannud firmade töötajad võivad konkursil osaleda, kuid nad ei saa kandideerida oma tööandja välja pandud auhinnale. 

 • Osavõtutingimuste rikkumisel on korraldajal õigus osavõtja konkursilt välja arvata ja auhinda mitte üle anda. 

 • „Elus on ilus“ konkursi raames toodetud materjalid (sh fotod) kuuluvad Eesti Loodusmuuseumile, neid on õigus korduvkasutada Eesti Loodusmuuseumi sisu- ja reklaammaterjalidel. Osalejate enda tehtud fotode autoriõigus kuulub autorile. 

 • Kõiki konkursil osalemisse puutuvaid tingimusi ning andmete töötlemist reguleerib Eesti Loodusmuuseumi privaatsuspoliitika, millega saab tutvuda meie kodulehel https://loodusmuuseum.ee/et/muuseumist/ametlik-info  

 • Konkursil osalemisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud käesoleva reglemendiga.