25 august 2022

Eesti Loodusmuuseumis alustavad taas laste loodusklubid

Kõik on uus septembrikuus, seda teab juba iga laps! Nii alustavad septembrist Eesti Loodusmuuseumis uuesti ka laste loodusklubid. Klubid kogunevad kord nädalas ja ootavad loodushuvilisi lapsi vanuses 4 – 12.

Lisaks kooliharidusele on iga lapse jaoks kindlasti väga oluline ka huvitegevus, mis veelgi enam silmaringi laiendab. Samuti on teadmised loodusest väga oluline osa alusharidusest. Miks loodus oluline on ja kuidas seda veelgi paremini väärtustada? Aga ka oskused ja teadmised, kuidas looduses liikudes käituda ja hakkama saada – see on väärtus, mis kujundavad inimest sügavamatel tasanditel.

Meie loodusringides osalejad saavad tänapäeva üha rohkem looduskauges keskkonnas taas looduslasteks, kes austavad ja armastavad loodust ning saavad seal suurepäraselt hakkama. Läbi katsete, kogemise ning kehalise tegevuse suudavad lapsed rohkem märgata ja luua seoseid neid ümbritsevas maailmas. Loodus on minu kirg ja mul on suur rõõm, et saan seda ka järeltulevate põlvedega jagada,”

räägib üks ringi juhendajatest, Eesti Loodusmuuseumi kuraator-zooloog Joosep Sarapuu.

Kokku on Loodusmuuseumis 3 erinevat vanuserühma loodusklubi – Noorte teadlaste klubi 9 – 12 aastastele lastele, Väikeste teadlaste klubi 7 - 10 aastastele lastele ning Tillukeste teadlaste klubi 4 – 7 aastastele lastele.

Täpsem info klubide tegevuse kohta leidub Loodusmuuseumi kodulehel https://loodusmuuseum.ee/et/haridus/huviharidus. Samas on võimalik ka laps klubisse kirja panna.

 

Tule ka Tillukeste teadlaste proovitundi! 

Osalustasu 3 € / laps, maksmine kohapeal. Vajalik vaid eelregistreerumine! Tunnid toimuvad kolmel korral: 

Lisainfot saab ka ürituste ja huvitegevuse projektijuhilt Taire Ehaverilt, @email