5. Eelista linnas liikumiseks ratast või ühistransporti

Heitgaase tekitab oluliselt nii mere kui ka maismaa transport.
Kuna fossiilkütuste põletamisest eralduv süsihappegaas jõuab atmosfääri kaudu lisaks mere pealmistesse kihtidesse, on kõik maailmamered muutunud soojemaks ja happelisemaks.

Mida vähem autosid on teedel, seda vähem tekib süsinikdioksiidi (CO₂-te) ja aeglustub mere hapestumine.

Soojem ja happelisem Läänemeri toob aga kaasa muutused vee-elustiku liigilises koosseisus. Esimestena kaovad püsivat keskkonda eelistavad mitmeaastased vetikad (näiteks põisadru ja agarik), mis omakorda soodustab eutrofeerumist ning seeläbi karevetika vohamist.

Karevetikas (Cladophora glomerata). Foto:  TÜ Eesti mereinstituut

Karevetikas (Cladophora glomerata). Foto: TÜ Eesti mereinstituut