12. Vanad ja tarvitamata ravimid vii kindlasti apteeki või jäätmekogumispunkti

Reoveepuhastusjaamadel puudub praegu veel suutlikkus reoveest ravimijääke tõhusalt eemaldada.
Kanalisatsiooni ja reovee kaudu jõuavad Läänemerre erinevad ravimijäätmed (beebipillid, antibiootikumid, valuvaigistid), millest osa on nii kahjulikud, et mõjutavad kalade võimet järglasi saada. Näiteks beebipillidest merre sattunud naissuguhormoon muudab isased kalad viljatuks. Antidepressantide tarbimisest veekeskkonda jõudvad komponendid aga mõjuvad tervistkahjustavalt mitmetele veeorganismidele. Arvatakse, et keskmiselt jõuab Läänemerre iga kolmas Läänemereriikides ostetud tablett.

Ravimijäätmed võivad toidu kaudu inimesteni ka tagasi jõuda. Loe Ravimiameti soovitusi vanade ravimite käitlemiseks.