Aasta sammal 2024 - harilik helvik

Marchantia polymorpha  

Harilikul helvikul ei ole vart ega lehti, vaid hoopis tallus. Niisuguste rohkem või vähem harunenud plaadikestena kasvavaid sammaltaimi on Eestis ligikaudu 30 liiki. Kuni 15 cm pikkuste ja 2 cm laiuste talluseharudega harilik helvik on nende seas üks suurekasvulisemaid.

Hariliku helviku tallusel asuvad kausikesed sisaldavad tillukesi kettakujulisi sigikehasid. Vihmapiisad põrgatavad kettakesed kausist välja, kus neist hakkavad sobivatel tingimustel arenema uued helvikutaimed. 

Harilikku helvikut kohtab Eestis väga sageli. Ta eelistab kasvada jõgede kallastel, kraavides, märjemates metsades, aga ka koduaedade niiskemates soppides. 

Aiapidaja, kel tekib vajadus peenrasse tikkuvat helvikut ohjata, peaks lisaks helvikukihi eemaldamisele mulda õhustama ning selle niiskust ja viljakust vähendama. Vastasel juhul sirguvad mulda jäänud eostest ja sigikehadest üsna pea uued helvikutaimed.