Aasta muld - tehismuld

Tehismulda, seda masinaga muudetud maad, leidub kõikjal, kus on kaevandatud või ehitatud. Tehismulla puhul on inimtegevuse ümberkujundav mõju mulla väljanägemisele ja arengule väga suur.

Tehismuldade puhul on mulla pealmised kihid kas osaliselt eemaldatud või mulla alumiste kihtidega segatud. Ka võib tehismuld tekkida loodusliku rikkumata mulla matmisel puistangu alla või koosnedagi puistangumaterjalist.

Tehismulla kujunemise või rajamise algperioodil tuleks edasiseks loodusliku mullatekke protsessi käivitumiseks ja kulgemiseks inimesel kaasa aidata – asustada muld kasvukohale sobivate taimedega ning tagada neile sobivad veeolud ja mulla happesus. Nii saavad taimed hakata hõlpsasti looma järjest soodsamaid tingimusi hästitoimiva ning püsiva ökosüsteemi kujunemiseks ja seega ka mullatekkeks.

Image
Aasta muld 2022 on tehismuld