Muuseumi kodukord

Selleks, et meie koostöö muuseumitunnis hästi sujuks, palume nii õpetajal kui ka õpilastel end kurssi viia muuseumi kodukorraga. 

 

Hea õpetaja, palun: 

 • tutvustage õpilastele loodusmuuseumi kodukorda;
 • selgitage, milline on külastatav muuseum ja tunni teema;
 • võimalusel tehke sissejuhatus eesootavasse teemasse;
 • teavitage muuseumit juba tunniks registreerumisel laste erivajadus(t)est;
 • olge oma lastega koos kogu muuseumikülastuse jooksul ja toetage muuseumipedagooge korra ning hea tööõhkkonna hoidmisel.

 

Hea kooliõpilane!

Muuseumitunnis näed Sa loodust nii, nagu Sa kunagi varem näinud ei ole. Et meil koos õppimine õnnestuks, palun:

 • pea meeles viisakat käitumist ja ära häiri teisi muuseumikülastajaid;
 • kasuta nutiseadmeid ainult siis, kui tunni sisu seda eeldab;
 • kasuta õppevahendeid ja näituse eksponaate ainult muuseumiõpetaja loal;
 • jäta muuseumitunni lõppedes oma töökoht sama heasse korda, kui see oli Sinu saabudes.

 

Hea lasteaialaps!

Muuseumitunnis näed Sa loodust nii, nagu Sa kunagi varem näinud ei ole. Et meil koos õppimine õnnestuks, palun:

 • kuula tähelepanelikult muuseumiõpetajat;
 • pea meeles, et räägib ainult üks inimene korraga;
 • katsu ainult neid asju, mida muuseumiõpetaja lubab.