Teadusajalooline kogu

Teadusajaloolises kogus säilitatakse Eesti Loodusmuuseumiga ning Eesti looduse uurimise ja -uurijatega seotud teadusajalooliselt väärtuslikku materjali – esemeid, dokumente, käsikirju ja muud. Kokku on teadusajaloolises kogus ligikaudu 1050 eksemplari. Teadusajaloolise kogu eksemplarid ei ole veel digiteeritud, kuid nendega on võimalik soovi korral tutvuda muuseumis kohapeal (Toompuiestee 26, Tallinn) eelneva kokkuleppe alusel. Teadusajalooline kogu täieneb praegusel ajal peamiselt muuseumiga seotud materjalide näol.

Teadusajaloolisi kogusid saab kasutada nii kohapeal kui ka välja laenutada. Kohapeal kasutamise korraga saab tutvuda siin, erinevatel eesmärkidel tehtavate laenude tingimustega saab tutvuda siin: teaduseesmärgil laenutamine, hariduseesmärgil laenutamine.

 

Esemekogu

Esemekogu sisaldab ligikaudu 250 eksemplari. Selles kogus on nii loodusteadlastele kuulunud töövahendeid (näiteks eelmise sajandi keskpaigas hobi korras, kuid silmapaistval teaduslikul tasemel mükoloogiaga tegelenud doktor Tõnis Leisneri väliluup ja mikroskoop) kui ka Eesti Loodusmuuseumiga seotud mälestusesemeid – näiteks 1946. aastal muuseumi avamisel läbi lõigatud punane lint. Samuti kuulub esemekogusse varasematel näitustel kasutusel olnud objekte, teiste hulgas eelmise sajandi 30. ja 40. aastatel Seenevanana tuntud Nikolai Witkowski valmistatud tõetruud seenemudelid. 

 

Arhiivkogu

Arhiivkogusse kuulub ligikaudu 800 eksemplari, millest osa säilitatakse Rahvusarhiivis. Kogusse kuulub nii Eesti Loodusmuuseumi ja selle töötajatega kui ka Eesti loodusteadlaste ning harrastusteadlaste tegevusega seotud dokumente, kirjavahetusi, artiklite käsikirju, välipäevikuid, näituste aruandeid ja palju muud. Vanimad dokumendid on pärit Eestimaa Provintsiaalmuuseumi aegadest.

Leida Ojasoo
kogude osakonna spetsialist
@email