Foto- ja multimeediakogu

Foto- ja multimeedia kogus talletatakse peamiselt Eestiga seotud loodusteadusliku ja teadusajaloolise ainesega nii füüsilisi kui ka digitaalseid eksemplare. Paberfotosid, fotonegatiive, diapositiive, foto-, video-, heli- ja muid multimeedia faile, mis dokumenteerivad Eesti looduse ilme ja helimaastiku muutuseid ajas, on kogus üle 18 000. Kogu täieneb pidevalt peamiselt muuseumi töötajate tehtud fotode ja loodushelide salvestistega, kuid aeg-ajalt lisandub kogusse ka annetatud materjale.

Foto- ja multimeediakogusid saab kasutada nii kohapeal kui ka välja laenutada. Kohapeal kasutamise korraga saab tutvuda siin, teaduseesmärgil tehtava laenu tingimustega saab tutvuda siin.

Meie fotopangaga saad tutvust teha elurikkus.ee andmebaasi vahendusel >>>

 

Loodusteaduslik kogu

Loodusteaduslikku kogusse kuulub ligikaudu 9700 viimase saja aasta jooksul tehtud fotot elusloodusest ja ümbritsevast keskkonnast. Fotosid on loomadest, nende pesitsus- ja elupaikadest, taimedest nende looduslikes kasvukohtades ning kaitsealustest loodusmälestistest. Unustatud ei ole ka geoloogilisi vaatamisväärsusi rändrahne, pankasid ja erinevaid kivistisi. Kuna enamikel fotoeksemplaridel on pildistamise asukoht teada, näitlikustavad need suurepäraselt looduse muutumist aastakümnete jooksul.

Suuremad kogu täiendamiseks tehtud annetused on sajandivahetusel Eesti Loodusmuuseumisse jõudnud loodusteadlaste ja -populariseerijate Linda Pootsi ning Viktor Masingu paberfotod, diapositiivid ja fotonegatiivid ning kogenud küti ja loodusetundja Harri Põldsami diapositiivid, mis saabusid muuseumisse 2017. aastal. Selle materjali süstematiseerimise, digiteerimise ja koguga liitmisega kuraator veel tegeleb.

Teadusajalooline kogu

Teadusajalooline kogu sisaldab ligikaudu 8500 fotot muuseumi kujunemisest ja igapäevatööst alates 1946. aastast. Fotodel on jäädvustatud eksemplaride kogumine, välitööd, ekspeditsioonid Eestis ja välismaal, muuseumis toimunud näitused ja palju muud.
 
Kogusse kuuluvatele filmi- ja helilintidele on talletatud peamiselt näituste läbiviimisega ning õppematerjalide valmistamisega seotud tegevused. Nende hulgas on näiteks ka 1977. aastast intervjuu, milles muuseumi töötajad August Mank, Aino Kumari, Elisabeth Peikel ja teised jagavad oma mälestusi loodusmuuseumi asutamisest ning sõja-aastatest.

Leida Ojasoo
kogude osakonna spetsialist
@email