Aasta loom 2024 - saarmas

Lutra lutra

Saarma elupaigaks on veekogude, eriti jõgede kaldad. Suure osa ajast veedab ta vees, minnes sealt harva kaugele. Uru, mille suue on vee all, uuristab saarmas enamasti järsu jõekalda sisse. Pesakambri lage ehib õhuauk. 

Saarmal looduslikke vaenlasi peaaegu ei ole. Vaid talvel, kui koduveekogu pind täielikult külmub ja ta toiduotsingul veekogust kaugele satub, võib hunt või ilves kurnatud isendi murda. 

Saarmas on Eestis looduskaitse all, kuid siiski soodsas seisundis. Teda ohustavad eelkõige inimtegurid – veekogude reostumine, elupaikade kadumine ja koprapüünised. Saarmajaht keelustati 1975. aastal.