3. Vali roheline energia

Sellega leevendad kliimamuutusi ja tagad meres elavate vetikakoosluste võime toota hapnikku ka tulevikus.

Mere üks olulisemaid rolle — hapniku tootmine — on otseselt seotud inimeste valikutega energia tarbimisel. Fossiilkütustel põhineva energia tarbimine hoogustab kliimamuutusi, mis pärsivad fütoplanktoni elutegevust. Tarbides rohelist energiat, aitad leevendada kliimamuutusi ja tagad meres elavate vetikakoosluste võime toota hapnikku ka tulevikus.

Ilma mereta meil piisavalt hapnikku ei oleks. Iga teise hingetõmbega sisse hingatav hapnik on toodetud vetikate, täpsemalt meres hõljuva fütoplanktoni poolt. Üherakulistest vetikatest koosnev ning kõikide merede ja veekogude pealmises kihis leiduv fütoplankton toodab hapnikku päikesenergiast.

Fütoplankton on toiduahela alustala. Fütoplanktonit söövad mõned karbid ja imepisikesed loomad, keda nimetatakse zooplanktoniks. Zooplanktonit söövad omakorda kalad ja suured imetajad. Kalade kaudu jõuab fütoplankton ka inimeste toidulauale.

Kui tahad teada, milline energiapakett on keskkonna- ja Läänemeresõbralikum, vaata kliimamuutused.ee.