1. Võta ümarmudil oma menüüsse

Ümarmudil päris maitsev väike kala. Läänemeres leidub seda võõrliiki juba kõikjal, kuid enamus võrku jäänud ümarmudilast visatakse tagasi merre.

Meri ei ole üksnes veekogu, vaid erinevatest liikidest koosnev keerukas ökosüsteem, milles igal liigil mängida oma roll. Kuigi sadu aastaid on Läänemere ökosüsteem olnud küllaltki muutumatu, võivad kiired ja ootamatud muutused selle hävitada. Näiteks on soojad talved ja merejää kadumine kiirendanud Läänemere soojenemist ning mitmete meie merele omaste liikide kadumist.

Läänemere ökosüsteemi mõjutavad ka siia saabunud võõrliigid, kelle tõttu võib muutuda kohalike liikide arvukus ja toitumisvõrgustik. Näiteks on Eesti rannikuvetes kohalikke krevetiliikide üle hakanud domineerima võõrliik elegantne krevett.

Muutunud ökosüsteemis võib liikidevahelise tasakaalu kadumine olla paratamatus ja nii inimesed kui ka ülejäänud loodus peavad sellega kohanema. Süües meie vetes võõrast – aga maitsvat – ümarmudilat, aitad Läänemerd ning toetad kohalikku rannakalandust.

Vaata, mida maitsvat saad ümarmudilast valmistada, Nami-Nami retseptikogust.

Elegantne krevett (Palaemon elegans). Foto Maili Metssalu

Foto: Elegantne krevett (Palaemon elegans). Autor Maili Metssalu