8. Tarbi vähem ning eelista lähipiirkonnas valmistatud tooteid

Suur osa globaalsest kaubavahetusest toimub meritsi ning kiirmoe, odava elektroonilise vidina või eksootilise vilja pärast peavad suured kaubalaevad läbima tuhandeid meremiile.

Meri mängib tähtsat rolli kõikide mereäärsete riikide majanduses. Üks kõige tihedama liiklusega veekogusid maailmas on Läänemeri, kus igal aastal seilab ligikaudu 22 000 alust. Sellest 12 000 on kalalaevad ja -paadid, millele järgnevad tuhanded kaubalaevad ning tankerid.

Paraku on just inimtegevuse tõttu elusloodusel Läänemeres aina vähem ruumi – aina kasvav liiklus ja sellega kaasnev müra peletab nii kalu kui ka mereimetajaid. Merre või rannikule kavandatavad tuulepargid aga sunnivad linde muutma oma alatisi rändeteid. Imetajate käitumist mõjutavad suured sillad ja tammid ning need on hukatuslikud ka paljudele rändel olevatele lindudele. Avamere kalakasvandustest lisanduvad toitained mõjutavad aga kogu Läänemerd.

Just merele kavandatavad kalakasvandused ja tuulepargid täidavad aga lisaks ajaloolistele tegevustele Läänemere majanduses aina suuremat rolli. Selleks, et uued tegevused kahjustaks keskkonda võimalikult vähe, on Läänemere riigid asunud oma mereala planeerima.

Vaata, kuidas oma mereala on planeerinud Eesti >>>

Jälgi Läänemerel toimuvat laevaliiklust reaalajas >>>