Limatünnik

Sarcosoma globosum

Seen on looduskaitse allSeen on kantud punasesse raamatusse

 

Limatünnik kasvab kuusikutes ja kuuse-segametsades märtsist maini, soojematel talvedel leiab teda isegi jaanuaris ja veebruaris. Limatünnik eelistab samblarikkaid vanu metsi, kus soodsal aastal võib neid ühest kohast leida sadu. Limatünnik on paigatruu seen, kuid aastati on viljakehade hulk väga kõikuv. Kuigi limatünnik kasvab koos kuusega, ei moodusta ta teadaolevalt temaga mükoriisat, vaid toitub surnud orgaanilisest ainest.  

Limatünniku vaadikujuline viljakeha on täidetud värvusetu sültja kuni vesise massiga ning kaanetatud kausja tumepruuni kuni mustjaspruuni eoslavaga, millelt seen eoseid õhku paiskab. Limatünniku viljakeha välispind on pruun ja sametine, sile kuni kortsuline. Tänu tünnis olevatele veevarudele võib limatünnik elada ja eoseid toota nädalaid. Kui veereservuaar ammendub, vajub seen üha rohkem kokku ning muutub väljast kortsuliseks ja madalaks.

Limatünnik kuulub kaitsealuste liikide I kaitsekategooriasse ning punase nimestiku ohualtite liikide hulka. Kuigi viimasel ajal on limatünniku leiukohti juurde tulnud ja arvukus paistab tõusvat, vajab liik siiski kaitset ning tähelepanu just vanade kuusikute väga suure raiesurve tõttu. Euroopas on limatünnik enamikus piirkondades peale Skandinaavia ja Baltimaade välja surnud, meil võib tünnikut kohata Põhja- ja Kagu-Eestis.

Kui leiate limatünniku kasvukoha, andke sellest kindlasti teada Keskkonnaametile või sisestage vaatlus Loodusvaatluste andmebaasi. Nii aitad kaasa looduskaitse korraldamisele. Pea meeles, et limatünniku korjamine on keelatud!