Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Eesti Loodusmuuseumi missioon on innustada loodust märkama, mõistma ja hoidma.

 

Visioon

Eesti Loodusmuuseum on Eesti looduse mitmekesisuse talletaja ning keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse majakas nii Eestis kui ka kaugemal.

Oleme hinnatud kogemuslik ja uuenduslik muuseum, mis pakub sisukaid, inspireerivaid ja harivaid näitusi ja programme. Jagame teadmisi ja elamusi nii muuseumihoones, kui ka virtuaalses keskkonnas. Aitame omalt poolt kaasa, et Eesti inimeste keskkonnateadlikkus oleks kõrge, meie loodus hästi hoitud ja elurikkus väärtustatud.

 

Väärtused

Keskkonnahoidlikkus - suhtume kõigesse elavasse hoolivalt ja tegutseme loodust säästvalt.

Eesmärgistatus - oleme pühendunud, tegutseme mõtestatult ja sihikindlalt ning keskendume lahenduste leidmisele.

Koostöömeelsus - oleme külastajate ja kolleegidega avatud, lugupidavad ja heatahtlikud, saavutame tulemusi üksteist toetades ning partnereid kaasates.

Teaduspõhisus - lähtume oma tegevuses teaduspõhisest maailmavaatest, vahendame teaduslikult korrektset teavet.