Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

Asukoht:

kool

Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
Tunni kestus:

45+45 min

Tunnid sobivad: 7. klass

Murakamärgis tähistab läbimõeldud programmiKoolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit. Õpilased saavad väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust ja looduskaitset eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes on  arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, kivistised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. Tunni lõpetab teemasid kinnistav arutelu.

Programmide tellimine @email