Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

Asukoht:

koolis

Hind: 150 € väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu
Tunni kestus:

45 + 45 min

Tunnid sobivad: 3. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened) ja käsitletakse ka keskkonnahoidu. Õpilased saavad väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes on arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. Tunni lõpetab teemasid kinnistav arutelu.

Programmide tellimine @email