Liik. Kooslused. Toiduahelad. Toiduvõrgustik.

Asukoht:

muuseum

Hind: õpilane: 5 € grupis kuni 25 õpilast / virtuaalreaalsuse filmi vaatamine: 2 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
Tunni kestus:

60 min

Tunnid sobivad: 3. klass

Liikide, koosluste, toiduahelate ja -võrgustike muuseumitund on loodud teemade kordamiseks ja kinnistamiseks: uurime erinevaid kooslusi, seal elavad organisme, nende seotust üksteisega ning koostame ka toiduahela. Tund on koostatud metsa- ja niidukoosluste näitel, silmas pidades vaatlus- ja kirjeldamisoskuse arendamist. Muuseumitunni lõpus teevad osalejad ülesannete lehe abil rühmatööd (9 rühma), et õpitu veelgi enam kinnistada.

Programmide tellimine @email